SAZINIES AR MUMS +371 27888862

VĪZAS

Lūdzam izvērtēt ceļošanas apstākļus, katrā reģionā.

informācija un ieteikumi ceļotājiem  šeit

Valstu un teritoriju saraksts, uz kurām Latvijas Republikas pilsoņi var doties bez vīzas vai saņemot ieceļošanas atļauju

Vienotā jeb Šengenas vīza ir vīza, ar kuru ārzemnieks vīzā atļauto laiku var uzturēties Latvijā un pārējās Šengenas dalībvalstīs – Austrijā, Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Igaunijā, Īslandē, Itālijā, Lietuvā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā un Šveicē.

Šengenas vīzai ir 2 kategorijas – A un C – atkarībā no ieceļošanas mērķa.

A kategorijas vīza ir paredzēta, lai šķērsotu Šengenas valsts lidostas starptautisko tranzīta zonu, bet tā nedod tiesības ieceļot Šengenas dalībvalstu teritorijā.

C kategorijas vīzu ārzemniekam izsniedz, ja viņš vēlas apmeklēt vienu vai vairākas Šengenas valstis vai šķērsot tās tranzītā.

Lidostas tranzītvīza – A kategorija

Šī vīza var tikt izsniegta, lai uzturētos Šengenas valsts lidostas starptautiskajā tranzīta zonā. Tā ir lidostas tranzītvīza, kas ir nepieciešama atsevišķu valstu pilsoņiem, kuriem Šengenas valsts lidostā ir jāpārsēžas no vienas lidmašīnas uz citu vai kuru lidmašīna nolaižas Šengenas valsts lidostā pa ceļam no vienas ne-Šengenas valsts uz citu ne-Šengenas valsti.

Īstermiņa vīza – C kategorija

Šī vīza tiek izsniegta īstermiņa vizītei Šengenas valstīs vai tranzītam caur Šengenas teritoriju. Tā ir īstermiņa vīza, kura atkarībā no ārzemnieka brauciena mērķa var tikt izsniegta vienai, divām vai vairākām ieceļošanas reizēm.

Vīzas derīguma termiņš nepārsniedz 5 gadus. Maksimālais laiks, ko ārzemnieks ar šādu vīzu var uzturēties Šengenas valstīs, ir 90 dienas 180 dienu laika posmā.

ILGTERMIŅA VĪZA – D KATEGORIJA

Ārzemniekam, kuram Latvijā ir nepieciešams uzturēties ilgāk nekā 90 dienas pusgadā, atkarībā no apstākļiem jāpieprasa ilgtermiņa vīza (vai uzturēšanās atļauja). 2010.gada 5.aprīlī ir stājusies spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, saskaņā ar kuru ārzemnieks, kuram ir derīga kādas Šengenas valsts izsniegta ilgtermiņa vīza, var ieceļot un uzturēties citu Šengenas valstu teritorijā līdz 90 dienām 180 dienu laika posmā.

LR PILSOŅIEM

Latvija ir ASV bezvīzu programmas (Visa Waiver Program) dalībvalsts, kuras ietvaros Latvijas pilsoņi var ceļot uz ASV bez vīzas tūrisma un biznesa nolūkos.

Būtisks priekšnosacījums ieceļošanai ASV bez vīzas ir Latvijas pilsoņa biometriskā pase, kuru izdošana Latvijā uzsākta 2007.gada 20.novembrī.

Lai ieceļotu ASV bez vīzas, Latvijas pilsonim pirms ceļojuma ir jāsaņem apstiprinājums no Elektroniskās ceļošanas atļaujas sistēmas (Electronic System for Travel Authorization, turpmāk – ESTA).

ESTA ir automatizēta sistēma, kas tiek izmantota, lai noteiktu apmeklētāju tiesības ceļot uz ASV bezvīzu programmas ietvaros, kā arī, lai šāds ceļojums neradītu likumpārkāpuma vai drošības risku.

ESTA iesniegumu ir atļauts iesniegt ceļotāja vārdā arī trešajai pusei, piemēram, radiniekam vai ceļojumu aģentam.

Pieprasījumu ESTA atļaujai var iesniegt jebkurā laikā pirms ceļošanas uz ASV, taču ieteicams ne vēlāk kā 72 stundas pirms ceļojuma sākuma. Ja vien to neanulē, ceļošanas atļauja ir derīga divus gadus no apstiprināšanas datuma vai līdz ceļotāja pases derīguma termiņa beigām, ja tas ir īsāks par diviem gadiem. Ja pēc ESTA atļaujas apstiprināšanas mainās iesniedzēja galamērķa adrese vai maršruts, tad šo informāciju obligāti ir jāatjauno ESTA sistēmas interneta lapā. Ņemot vērā, ka ESTA pieteikumu var arī noraidīt, ieteicams ceļojumu plānot savlaicīgi, vairākas nedēļas pirms plānotā brauciena, paredzot arī papildus laiku ASV vīzas saņemšanai, ja tas būs nepieciešams (skat. http://latvian.riga.usembassy.gov/how_to_apply2.html ).

Nodeva par ESTA pieprasījuma iesniegšanu ir 14 USD.

Maksājumu var veikt ar kredītkarti vai debetkarti.

 

LR NEPILSOŅIEM

Nepieciešama vīza. Vīzai var pieteikties ASV vēstniecībā Latvijā:

Adrese: 1 Samnera Velsa iela, Rīga, LV-1510, Latvija

Tālrunis: +371 67107000

Fakss: +371 67107001

Tīmekļa vietne: http://riga.usembassy.gov/

 

KRIEVIJAS FEDERĀCIJAS PILSOŅIEM

Nepieciešama vīza.

Papildus informāciju par ASV vīzas noformēšanu un ieceļošanas kārtību valstī var saņemt: http://www.ustraveldocs.com/ru_ru

VĪZAS IECEĻOŠANAI BAHREINĀ

Visiem kruīza pasažieriem, ierodoties Bahreinā, tiek izsniegta vīza uz 24h.

Pasažieriem, kuri vēlas uzturēties Bahreinā ilgāk par 24h jāievēro attiecīgās vīzas pieteikuma procedūras

 

VĪZAS IECEĻOŠANAI JORDĀNIJĀ

Visi kruīza pasažieri tranzītā saņem ieceļošanas zīmogu, vīza nav nepieciešama.

 

VĪZAS IECEĻOŠANAI KATARĀ

Visi tranzīta kruīza pasažieri saņems vīzu ierodoties Katarā (Visa On Arrival), ja uzturēšanās laiks nav ilgāks par 24 stundām.

Pasažieri, kas vēlas uzturēties Katarā ilgāk nekā 24 stundas, ir jāseko visām vīzas saņemšanas procedūrām, ko piemēro šajā valstī.

 

VĪZAS IECEĻOŠANAI OMĀNĀ

Visiem kruīza pasažieriem, ierodoties Omānā, tiek izsniegta vīza uz 24h.

Pasažieriem, kuri vēlas uzturēties Omānā ilgāk par 24h jāievēro attiecīgās vīzas pieteikuma procedūras.

 

Par ieceļošanu Omānā vairāk Omānas valdības mājaslapā: http://www.rop.gov.om/english/countrylist1.asp

 

*Svarīgi! Imigrācijas dienests (Bahreinā, Jordānijā, Katarā, Omānā) ierodoties valstī pirms caurlaides saņemšanas var veikt face to face kontroli un intervēt. Gadījumā, ja izkāpšana un ieceļošana tiek liegta, pasažieris var palikt uz kruīza kuģa klāja

© Visas tiesības aizsargātas. Izstrādāja www.aurianagency.lv